Oddział w Braniewie
14-500 Braniewo
ul. Wileńska 1a
Tel. 515-979-272
braniewo@nova-tech.com.pl
Oddział w Gdańsku
80-041 Gdańsk
ul. Sosnkowskiego 7U/1
Tel. 58 733-98-35
Mob. 502-768-524
gdansk@nova-tech.com.pl

                             

                                                                                                                                                                     

 

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nova_tech_sc/templates/nova/functions.php on line 194

Formalności związane z instalowaniem urządzenia fiskalnego

 
 1. Plan fiskalizacji (zawiadomienie) - składamy do Urzędu Skarbowego najpóźniej 1 dzień przed fiskalizacją kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej.
 2. Zawiadomienie podatnika o instalacji urządzenia fiskalnego - składamy do Urzędu Skarbowego do 7 dni od daty fiskalizacji.

W celu odliczenia 90% wartości netto urządzenia (nie więcej niż 700 zł) obydwa powyższe dokumenty powinny zostać zgłoszone w określonym terminie. Osobiście we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym lub wysłane listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego). 

3. Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących

Formalności związane z likwidacją kasy rejestrującej
lub odczytem zawartości pamięci fiskalnej

 

 1. Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej. 

Likwidację urządzenia fiskalnego dokonuje serwisant w obecności przedstawiciela Urzędu Skarbowego oraz użytkownika kasy po uprzednim złożeniu wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej.

 


Formalności związane ze zmianą obsługi serwisowej kasy

 

 • Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych POSNET. 
 • Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych ELZAB.
 • Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych NOVITUS.
 • Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych EMAR.

Istnieje możliwość przekazania zobowiązań serwisowych innej firmie serwisującej urządzenia fiskalne. Decyzję o przekazaniu serwisu podejmuje producent urządzenia fiskalnego po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku.

Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego !!!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.

Aby skorzystać ze zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika.
 4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
 5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego

Kiedy i w jaki sposób podatnik otrzyma ulgę?

Płatnicy podatku VAT:

Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 • 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia - jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub
 • 50% tej kwoty- jeżeli składamy deklaracje kwartalne.

Podatnicy nie będący płatnikami VAT:

Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.